osobaWziąłeś pożyczkę, ale nie udało ci się spłacić zobowiązania w terminie? Jeśli będziesz zbyt długo zwlekał z oddaniem długu, skontaktuje się z tobą firma windykacyjna. Na tym etapie masz jeszcze szansę zawrzeć ugodę i ustalić nowe zasady spłaty pożyczki. W przeciwnym razie staniesz przed sądem, a odzyskiwaniem twojego długu zajmie się komornik.

Droga sądowa i pozasądowa

Chociaż zarówno windykator, jak i komornik zajmują się odzyskiwaniem długów, zakres ich działań znacząco się od siebie różni. Kiedy nie spłacasz długu w terminie, wierzyciel (np. firma pożyczkowa) ma prawo przekazać twoją sprawę firmie windykacyjnej. Wbrew pozorom taki obrót spraw może się okazać bardzo korzystny. Celem windykatora jest polubowne rozwiązanie sprawy, dlatego będzie się starał ustalić z tobą harmonogram spłaty pożyczki w ratach. W przypadku, gdy nie będziesz chciał współpracować z firmą windykacyjną, wierzyciel może podjąć bardziej zdecydowane kroki i zwrócić się o pomoc do sądu. Po wydaniu wyroku egzekucją długu zajmie się komornik, który w przeciwieństwie do windykatora ma znacznie szersze uprawnienia.

Co może windykator a co komornik?

Chociaż firma windykacyjna nie może cię do niczego zmusić, podejmując z nią współpracę, masz szansę na całkowite wyjście z zadłużenia na takich zasadach, jakie są dla ciebie wygodne. Windykator nie ma prawa zajmować ani spisywać twojego majątku, nękać cię telefonami i wizytami w domu, a tym bardziej ci grozić. Jednocześnie, jeśli zaproponujesz windykatorowi nowy model spłaty zobowiązania, jest duża szansa, że zgodzi się na twoje warunki. Rolą komornika jest wykonanie wyroku sądu, dlatego nie będzie próbował z tobą negocjować. Komornik ma prawo zająć część twojego wynagrodzenia i majątku, a także wejść do twojego mieszkania, nawet gdy nie wyrazisz na to zgody.

Nie chowaj głowy w piasek

Wiele osób, kiedy widzi list od firmy windykacyjnej, kieruje się strachem i unika jakiejkolwiek współpracy z windykatorem. Tymczasem długotrwała zwłoka w spłacie długu, prowadzi do znacznie bardziej kosztownego postępowania komorniczego. Wierzyciel ma prawo od razu skierować sprawę do sądu, jednak większość firm pożyczkowych stara się w pierwszej kolejności podpisać z dłużnikiem ugodę. Jeśli masz zaległości płatnicze, postaraj się jak najszybciej porozumieć z windykatorem i nie czekaj, aż twoją sprawą zajmie się komornik.