barcelonaDobra komunikacja i współdziałanie w firmie zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest brak absolutnej anonimowości pracowników, które powoduje bariery i tym samym utrudnia współpracę w grupie. Wyjazd integracyjny jest jednym z najlepszych sposobów na przełamanie barier, ale też na wyłonienie liderów.

Zjednoczeni pracownicy

Zarówno małe firmy, jak i duże korporacje organizują tego rodzaju wyjazdy, które przestały być kojarzone wyłącznie z przysłowiowymi tańcami i hulankami. Dobrze zaplanowany wyjazd integracyjny ma za zadanie połączyć dobrą zabawę z edukacją, a więc szkoleniami, które na tym polu przynoszą po stokroć większe efekty niż te organizowane w salach szkoleniowych firmy.

Idealnie dopasowany do potrzeb firmy wyjazd integracyjny powinien odpowiadać na jej socjalne potrzeby. Co to oznacza w praktyce? Zdefiniowanie potrzeb zespołowych powinno stać się podstawą do wybrania tematyki wyjazdu i tym samym jego scenariusza.

Jeśli zespół na co dzień wyraźnie nie potrafi ze sobą współpracować, wyjazd integracyjny powinien poprzez zabawę poprawić to niedomaganie. W tym przypadku firmy eventowe proponują rozgrywki w terenie tj. unowocześnione podchody, paintball, ASG. W spokojniejszych zespołach przyjmuje się wspólne tworzenie określonych rzeczy, które wymaga nie tylko znalezienie jednej koncepcji, ale także i jej doprowadzenie do końca.

Wskazówka dla menadżera

Niejednokrotnie wyjazd integracyjny może stać się przyczynkiem do zmiany stanowisk. Konkretne konkurencje mogą bowiem wskazać silne osobowości, które z jakichś przyczyn ciągle pozostawały w cieniu. Jeśli wyjazd integracyjny będzie oparty o sporty ekstremalne nauczy pracowników zaufania do siebie, współdziałania, zdrowej rywalizacji i komunikowania.

Zawody sportowe są jedną z propozycji, która cieszy się uznaniem. Do tychże należy nie tylko osławiony już paintball czy piłka nożna, ale także tak nietypowe rozwiązania, jak integracja na poligonie. Oczywiście nie można zapominać o stałych i lubianych elementach wyjazdów integracyjnych, jakimi jest dobra zabawa przy muzyce i tańcu.