budynekJeśli liczymy na szansę nabycia mieszkania po cenie niższej niż rynkowa, to warto rozważyć licytację komorniczą. Obecne w naszym kraju prowadzone są licytacje najróżniejszych nieruchomości, czyli nie tylko mieszkań, ale także magazynów, lokali użytkowych czy nawet garaży. Jak wygląda to w praktyce?

Mieszkanie z licytacji komorniczej – o co w tym chodzi?

Na wniosek wierzyciela komornik może przeprowadzić licytacje danego mieszkania, a uzyskane z jego sprzedaży pieniądze pokrywają roszczenia wierzyciela i koszty postępowania komorniczego. Wartość mieszkania ustalana jest także przez komornika, który informuje o terminie licytacji, w której udział ma prawo wziąć każdy, kto jest w stanie wpłacić wadium – zabezpieczenie finansowe. Ceną wywoławczą jest zawsze ¾ kwoty rynkowej wartości mieszania. Jeśli aukcja zakończy się niepowodzeniem, ogłaszana jest następna, na której cena wywoławcza zostanie zredukowana do 2/3 kwoty.

 

Udział w licytacji komorniczej

Licytacja komornicza jest otwarta dla każdego, pod warunkiem że osoba ta wpłaciła wcześniej na rachunek sądowy finansową rękojmię o wysokości 10% kwoty oszacowania. Następnie w dniu licytacji należy udać się do biura komornika, a podczas licytacji minimalną wartością przebicia jest 1% sumy oszacowania, po zaokrągleniu jej do pełnej kwoty. Wygrywa ten, kto da więcej, po czym wygrany ma obowiązek uiszczenia pozostałej kwoty. Jeśli nie zrobi tego w terminie, to straci zarówno wpłacone wadium, jak również możliwość brania udziału w następnych licytacjach.

 

Na co należy uważać, biorąc udział w licytacji komorniczej?

Chociaż komornik jest zobowiązany do poinformowania oferentów na temat stanu prawnego licytowanego mieszkania, to wiele osób nie sprawdza tego dokładnie. Może się zaś okazać, że w lokalu jest ktoś zameldowany i nadal w nim mieszka. Co więcej, nie będzie chciał się wyprowadzić dobrowolnie. Wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego. Chociaż obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego spoczywa na barkach gminy, to ich ilość i tak jest niewystarczająca. W zawiązku z tym nowy właściciel może zostać zmuszony do znoszenia obecności lokatorów przez długie lata.

Podsumowując, zakup nieruchomości z licytacji komorniczej jest opłacalny jedynie wtedy, kiedy oferta jest stosunkowo niska, a mieszkanie ma jasną sytuację prawną.