kawaPraca zawodowa jest jednym z filarów naszego życia. Lata nauki przekuwamy w sukces zawodowy, niestety z biegiem lat wykonywanie zawodu może przerodzić się w rutynę, stres i zniechęcenie. Zbagatelizowanie tych sygnałów może skutkować spadkiem samopoczucia na wielu płaszczyznach i wypaleniem zawodowym.

Czym jest wypalenie zawodowe?

Kiedy praca przestaje przynosić satysfakcję, a sukcesy odczytywane są jako kolejne, zrealizowane zadania, które nie cieszą, warto przyjrzeć się bliżej naszej relacji z dotychczas wykonywanym zawodem. Być może to chwilowe przemęczenie, ale równie dobrze możemy stać się ofiarą wypalenia zawodowego, które nie przychodzi znikąd i zazwyczaj charakteryzuje się kilkoma konkretnymi cechami.

Wypalenie zawodowe to nie mit, czy wymówka — jak niektórzy zdają się je odczytywać i tłumaczyć. W rzeczywistości wiąże się ono z frustracją, nadmiernym odczuwaniem stresu, a kolejno z pustką emocjonalną i przygnębieniem. W dalszej części powoduje ono problemy z koncentracją i prawidłowym wykonywaniem zadań, które zajmują coraz więcej czasu. Podejmowanie decyzji staje się trudniejsze, a chęć i motywacja do pracy zmienia się w niepewność, a nawet znaczne obniżenie własnej wartości. Wiele osób odczuwa wyraźną niechęć do wykonywania swoich obowiązków, a każde przyjście do pracy jest opatrzone dodatkowymi dolegliwościami psychosomatycznymi i fizycznymi. Pojawiają się więc bóle głowy, bezsenność, bóle brzucha. Do tego dołącza utrata energii i pustka emocjonalna, frustracja i przygnębienie.

Czas na zmianę

Wypalenie zawodowe wymaga podjęcia konkretnych działań. Należy dokonać analizy obecnej sytuacji i powziąć odpowiednie kroki. Dla jednych wybawieniem okaże się dłuższy urlop i całkowite odcięcie się od spraw zawodowych. Jeśli jednak problem tkwi w samej strukturze i atmosferze firmy, czy monotonności zadań trzeba pomyśleć o zmianie pracy i pracodawcy. Dla niektórych osób wybawieniem okazuje się przekwalifikowanie zawodowe, które pozwala zerwać z utartym i zbyt dobrze znanym szlakiem. Z całym przekonaniem wypalenie zawodowe to swoisty pożar, który wymaga natychmiastowego ugaszenia.